Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego reprezentowała Pani Danuta Szewczyk – Dyrektor wraz z pracownikiem Panem Krzysztofem Gajdą – Głównym Specjalistą Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”, który zaprezentował wartości i walory przyrodniczo – krajobrazowe Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa i gatunki zwierząt, w szczególności gatunki ptaków i motyli dziennych – rzadko występujących dla tego obszaru. Przedstawicielem Państwowego Instytutu Geologicznego był Pan dr Jacek Koźma, który zapoznał zgromadzoną publiczność z planami zagospodarowania pod kątem turystyki geologicznej części północnej geoparku, na zachód od Tuplic.

Natomiast niemiecką część reprezentował Pan dr Manfred Kupetz – założyciel Niemieckiego Geoparku Łuk Mużakowa wraz ze współpracownikami: Panią Nancy Sauer, Panem Uwe Eppinger oraz Panem Heiko Lichnok, którzy przedstawili sprawozdanie z Europejskiej i Globalnej Sieci Geoparku, plany w zakresie przywrócenia Dawnej Kolejki Cegielni Klein Kölzig oraz Leśnej Kolejki Mużakowskiej do celów turystycznych i promocyjnych regionu.

Spotkanie było okazją do pogłębienia współpracy oraz wymiany doświadczeń na temat Geoparku Łuk Mużakowa i Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa” .  

 

DSCF3126
DSCF3133
DSCF3137
DSCF3141
DSCF3151