Ścieżka edukacyjna położona będzie w północnej części Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Jej długość będzie wynosiła około 3 km, korzystać z niej będą mogli zarówno miłośnicy wędrówek pieszych jak i rowerzyści. Ścieżka rozpocznie swój bieg na parkingu w urokliwej wsi Gryżyna, do której prowadzą wszystkie „aleje dębowe świata” i po zatoczeniu pętli wraca w to samo miejsce. Trasa początkowo będzie łagodna następnie przebiegać będzie w kierunku użytku ekologicznego Gryżyńskie Szuwary i dalej przez malowniczy wąwóz kierując się na wysoczyznę morenową z której będzie można podziwiać hodowlę dawnych ras koni polskich. Następnie prowadzić będzie w kierunku pięknej alei dębowej i kończąc się rozcięciem erozyjnym w kierunku parkingu. Szlak dydaktyczny prowadzić będzie urozmaiconą rzeźbą terenu ukształtowaną w czasie ostatniego zlodowacenia, ukazując tereny porośnięte alejami dębowymi. Można będzie obserwować tam „króla owadów” – jelonka rogacza.

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze ścieżki dydaktycznej od 1 lipca 2017 roku oraz na zajęcia przyrodnicze organizowane w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym.

logo funduszProjekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.