Projekt planu zadań ochronnych opracowywany jest przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w ramach realizacji projektu pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”. Pierwsze spotkanie miało na celu przybliżenie zakresu prac związanych z wykonaniem projektu planu oraz celu dla którego jest on opracowywany, a także przedstawienie stanu wiedzy dotyczącej zasobów gatunków i siedlisk będących przedmiotem ochrony tego obszaru. Ponad 56% powierzchni Natura 2000 „Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie” znajduje się w granicach Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego.

2013-04-25_PZO_N2000_12013-04-25_PZO_N2000_2