Jedenastoosobową grupę młodzieży z Polski i Niemiec przydzielono pod opiekę merytoryczną pracowników PK”UW”. Wycieczkę poprowadzono trasą okrężną z Witnicy przez przeprawę promową w Kłopotowie, wałem południowym do Świerkocina i wałem północnym do przeprawy promowej. Podczas wycieczki młodzież wykorzystywała urządzenia GPS do nanoszenia najciekawszych obiektów przyrodniczych i kulturowych na trasie, tj.: prom, gniazda bociana białego, kościół w Okszy, tablica graniczna Parku, gniazda łabędzia niemego, oczka wodne. Uczestników poinformowano o najważniejszych aspektach walorów przyrodniczych i turystycznych na trasie przejazdu. Podczas wycieczki swoją pomocą służył tłumacz języka niemieckiego.
Pomimo nagłych załamań pogodowych, wycieczka odbyła się bez komplikacji, i wszyscy szczęśliwie dotarli do celu. Grupa młodzieży pozyskała informacje do dalszych prac na warsztatach, zaplanowanych na kolejne dni w ośrodku w Sosnach.
Rowerem po Ujściu WartyRowerem po Ujściu Warty