Planowe warsztaty dla dzieci, prelekcje podróżników i rajdy dla każdego zostały wzbogacone o parkowe materiały promocyjno-edukacyjne. Dzieci miały możliwość nauczyć się rozpoznawać gatunki drzew, grzybów, owadów, płazów i gadów, otrzymać kolorowanki o zwierzętach i lesie, natomiast dorośli uzyskali dostęp do map parków oraz najnowszych publikacji o zrealizowanych projektach ochronnych i walorach przyrodniczych lubuskich parków krajobrazowych. Specyfika festiwalu sprawiła, że goście byli zainteresowani informacjami turystycznymi i zadawali dociekliwe pytania na temat obszarów chronionych.
Do zobaczenia za rok!

 

Włóczykijki_2019_luty_16_fot_PC_5
Włóczykijki_2019_luty_16_fot_PC_9
Włóczykijki_2019_luty_16_fot_PC_11
Włóczykijki_2019_luty_16_fot_PC_15
Włóczykijki_2019_luty_16_fot_PC_19
Włóczykijki_2019_luty_16_fot_PC_21
Włóczykijki_2019_luty_16_fot_PC_22
Włóczykijki_2019_luty_16_fot_PC_23
Włóczykijki_2019_luty_16_fot_PC_tytułowe