Wśród obecnych na spotkaniu autorów należy wymienić:  Wandę Bacieczko – prof. nadzw. ZUT, Małgorzatę i Tomasza Cykalewicz - architektów, Przemysława Czerniejewskiego - ichtiologa, Pawła Cieniucha – herpetologa – koordynatora konferencji, Radosława Dzięciołowskiego – mammologa, Grzegorz Przybylskiego – botanika oraz Zbigniewa Rudzińskiego – Prezesa PTTK oddz. Ziemi Gorzowskiej. Uczestnicy zapoznali się z zakresem opracowania, strukturą tworzonych rozdziałów, podziałem obowiązków, siecią kontaktów i harmonogramem prac wskazanym przez prof. Wandę Bacieczko oraz wybrali Radę Naukową Monografii.

Podczas kilkugodzinnego spotkania udało się poruszyć najważniejsze sprawy dotyczące prac redakcyjnych i ustalono termin kolejnego etapu – pracy merytorycznej w zakresie przygotowania wstępnego opisu wszystkich rozdziałów, przypisanych poszczególnym autorom. Zakończenie prac i wydanie monografii planowane jest na okres powakacyjny.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Lubuskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 

 

_DSC6254
_DSC6256
_DSC6261